Info

Velkommen til net-galleriet

Jeg er født i Kolding i 1947 og har været bosat i Sengeløse i mange år. Jeg har altid arbejdet med det kunstneriske udtryk og mange forskellige kreative aktiviteter. Jeg inspireres af menneskets natur og dets vilkår med undren, humor og rædsel.

Mit kunstneriske udtryk er en blanding af figurative og  abstrakte, ofte fabulerende væsner med  menneskelige træk på godt og ondt ofte blandet med lidt  humor, men også et  voldsomt udtryk med referencer  fra en svunden tid og livets paradokser.

Man kan sige, at mine skulptur og malerier for mig er en slags bindeled til mine oplevelser og indtryk.

Jeg arbejder med flere forskellige materialer, Bl.a. granit (sort diabas), jern, bronze og akrylmaling.
Materialerne har hver især deres egne karakter og muligheder, der i sig selv  virker meget indspirende og har en stor indflydelse på hvordan den færdige skulptur kommer til at se ud.

Når jeg anvender  materialerne sammen f.eks. jern bronze, eller granit bronze opstår der helt nye  muligheder for udfoldelse og udtryk.
Derved  kan jeg  spænde fra det spinkle og bløde, til det monomentale og et mere rå udtryk.

Især den svenske sorte diabas (granit) fascinere mig. Sort diabas er en meget hård og tæt bjergart der er dannet for 1-1,5 mia. år siden. Jeg henter den sorte diabas i de Skånske stenbrud, her findes  noget af verdens bedste sorte diabas.

Sten har fra tidernes morgen haft en slags magnetisk tiltrækningskraft på mennesker.
Når man arbejder med  en 1-1,5 mia. år gammel sten forstår man, hvor kort tid vi mennesker har til rådighed til at kradse lidt i væggen eller sætte et aftryk.

Jeg tilstræber, at mine arbejder skal række ud over mig selv som individ. Værkerne skal ikke forstås, men  fornemmes, opleves gennem sanserne og derved tale  for sig selv.
Det er grunden til, at det er besværet værd at fremstille disse værker.

Erling Jehrbo